Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες για την ίδρυση εταιρίας στη γειτονική χώρα. Έδρα από 25 ευρώ το μήνα, πλήρης λογιστική υποστήριξη, ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα, επαγγελματικά και στεγαστικά δάνεια, τραπεζικές συναλλαγές κάθε είδους για φυσικά και νομικά πρόσωπα, μεταβίβαση εταιρικού αυτοκινήτου, έρευνα ακίνητης περιουσίας, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων κ.λπ. Πλήρης υποστήριξη, συμβουλές. Επικοινωνία: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642.

Ανοίγουν επιχειρήσεις στο εξωτερικό και ...δανείζουν εργαζομένους στην Ελλάδα

Η νέα μόδα, που έχει αρχίσει να κάνει την εμφάνισή της μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων που μεταναστεύουν σε άλλες χώρες, είναι να βρίσκουν τρόπους όχι μόνο να φορολογούνται πολύ λιγότερο στην Κύπρο ή στη Βουλγαρία, π.χ., αντί στην Ελλάδα, αλλά και να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές σε αυτές τις χώρες ενώ οι εργαζόμενοι προσφέρουν την εργασία τους στην Ελλάδα.

Για να το επιτύχουν αυτό δοκιμάζουν ακόμα και να καταστρατηγήσουν το υφιστάμενο πλαίσιο διμερών συμφωνιών που επιβάλλει γενικά να ασφαλίζεται ο εργαζόμενος στη χώρα όπου εργάζεται ασχέτως αν ο εργοδότης του είναι εταιρεία στην αλλοδαπή.

Το "κόλπο" είναι ο δανεισμός υπαλλήλων από κυπριακές ή βουλγάρικες επιχειρήσεις προς ελληνικές! Αν και οι ελεγκτικές αρχές έχουν αντιληφθεί το φαινόμενο, δεν ξέρουν αν το πρόλαβαν εν τη γενέσει του ή αν θα αποδειχτεί ότι η πραγματική έκτασή του είναι μεγαλύτερη. Το ακραίο σχέδιο που έχουν εντοπίσει οι κεραίες των ελεγκτών έχει ως εξής: εταιρεία που έχει μεταφέρει την έδρα της στην Κύπρο απασχολεί εργαζομένους που είναι ασφαλισμένοι με το κυπριακό καθεστώς. Ενώ δεν έχει πια εγκατάσταση στην Ελλάδα -ούτε καν ελληνικό ΑΦΜ-, θέλει να «δανείσει» κάποιους από τους εργαζομένους της σε ελληνική επιχείρηση με άλλο ΑΦΜ (που ουσιαστικά είναι η παλιά εταιρεία) για να παράσχουν «προσωρινά» την εργασία τους στη χώρα μας - καταρχάς για περιορισμένο χρονικό διάστημα δύο ετών και στη συνέχεια... βλέπουμε. Η κυπριακή εταιρεία δηλαδή επιζητά να δανείσει εργαζομένους για να δουλέψουν στην Ελλάδα αλλά να τους ασφαλίζει στην Κύπρο.
Ο σκοπός τους είναι διττός, λένε οι ίδιες πηγές: να μη βγάλουν ΑΦΜ στην Ελλάδα για να μην μπλέξουν με τους φόρους Τσακαλώτου, αλλά και να γλιτώσουν έως 50% από τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων (πληρώνοντας π.χ. 7,8% στην Κύπρο αντί 13,3% στην Ελλάδα ανά εργαζόμενο ή 14% αντί 27% οι αυταπασχολούμενοι). Γλιτώνουν επίσης έως 70% από φόρους, τέλη και χαράτσια, αλλά και τη διαρκή αβεβαιότητα για επιπλέον μέτρα και έκτακτες εισφορές που μπορεί να επιβληθούν ανά πάσα στιγμή στην Ελλάδα.

Oι πιο υποψιασμένοι επιχειρούν να καταστρατηγήσουν τον νόμο αξιοποιώντας το παράθυρο που αφήνουν οι διμερείς συμβάσεις αποφυγής καταβολής διπλών εισφορών. Τυπικά αυτό απαγορεύεται από τον νόμο, αλλά, όπως λένε αρμόδιοι παράγοντες, «οι Αρχές είναι προετοιμασμένες και θα τους πιάσουν» - ειδικά στην περίπτωση που η αλλοδαπή επιχείρηση δεν έχει αντικείμενο και φυσική έδρα στην Ελλάδα.

Ψάχνουν παράθυρο

Για παράδειγμα, η σύμβαση Ελλάδας - Κύπρου ορίζει ότι ένας μισθωτός που ασχολείται στην Κύπρο μπορεί να αποστέλλεται από τον εργοδότη του στην Ελλάδα για προσωρινή απασχόληση, οπότε ο υπάλληλος παραμένει ασφαλισμένος στην Κύπρο και ο εργοδότης του συνεχίζει να πληρώνει εισφορές στο Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου.

Οι προϋποθέσεις είναι κατά βάση δύο:

■ Να μην παράσχει τις υπηρεσίες του πέραν των 24 μηνών.

■ Ο εργαζόμενος πρέπει να δηλωθεί στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου για εξασφάλιση σχετικού πιστοποιητικού. Μαζί με την αίτηση ο εργοδότης πρέπει να δώσει στοιχεία και πληροφορίες όπως το όνομα του μισθωτού και τον αριθμό της ταυτότητάς του, τη διεύθυνσή του στην Ελλάδα, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου απασχόλησής του στην Ελλάδα. Ωστόσο, με άλλες διατάξεις απαγορεύονται οι απανωτές αποστολές εργαζομένων στη χώρα προς αντικατάσταση εκείνων που συμπλήρωσαν ήδη 24 μήνες στην Ελλάδα.

Πηγή: eisodima.grFinancial & Law:
Ίδρυση - μεταφορά εταιρίας στη Βουλγαρία. Αναλαμβάνουμε οικονομικά και υπεύθυνα όλη τη διαδικασία.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642